internationaal

Werkterrein
Ons werkterrein is niet beperkt tot Nederland. Wij proberen daar waar mogelijk ook bij te dragen aan een betere wereld voor hen die in minder fortuinlijke situaties leven. Daartoe zijn we regelmatig doch minimaal ieder jaar een keer in het buitenland om daar fysiotherapeuten en artsen te trainen. Op een aantal locaties zijn wat foto’s gemaakt