PIP en PIM            

OUDERINFORMATIE

Bekkenfysiotherapie voor kinderen

Zindelijk worden is een leerproces wat meestal vanzelf gaat. Het is een ingewikkeld proces waarbij kinderen in staat moeten zijn om vulling van de blaas of darmen te voelen en daarnaast hun bekkenbodemspieren op de juiste wijze moeten aanspannen en ontspannen zodat zij kunnen plassen en/of poepen. Een kind wordt meestal eerst zindelijk voor de ontlasting, vervolgens voor de plas overdag en daarna voor de plas in de nacht.

Bekkenfysiotherapie voor kinderen is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd op het gebied van buik-, bekken- en bekkenbodemproblemen bij kinderen. Kinderen en tieners kunnen net als volwassenen problemen hebben met hun bekkenbodem en daardoor plas- en poepproblemen hebben. De therapeut gaat samen met u en uw kind onderzoeken of dit probleem verholpen kan worden.

Welke problemen kunnen er zijn?

 • Urineverlies overdag/bedplassen
 • Erg vaak en/of heel nodig moeten plassen
 • Blaasontstekingen
 • Verlies van ontlasting overdag
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie of diarree
 • Chronische buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak

 

Intake en onderzoek

Bij aanmelding krijgt u digitaal een vragenlijst toegezonden. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst voor de intake retour zendt. Door middel van deze vragenlijst worden de klachten van uw kind uitgebreid in kaart gebracht.

In deze vragenlijst worden er vragen gesteld over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft

Wanneer u en uw kind voor de eerste keer komen, zullen er kort nog wat vragen gesteld worden, maar zal de focus op uw kind liggen om een goede sfeer te creëren.

Na het intakegesprek zal er een onderzoek gedaan worden. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de algehele motoriek van uw kind. Dit is nodig om te zien hoe uw kind beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Daarnaast zal tevens de functie van de bekkenbodem beoordeeld worden. Er zal tevens gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden om inzicht te krijgen in het probleem.

De bekkenbodemspieren

De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Behandeling

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekken-fysiotherapie zinvol kan zijn en er wordt samen met het kind en u een behandelplan opgesteld.

De behandeling zal bestaan uit:

 • Voorlichting door middel en uitleg over de klachten
 • Aanleren juist toiletgedrag, ritme en houding
 • Adviezen ten aanzien van eten en drinken
 • Demystificatie (het wegnemen van verwarring tussen ouders en kind omtrent het plas- en/of poepprobleem).

Oefentherapie onder andere gericht op het bewust leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem, lichaamsbewustzijn, ademhaling.

Oefenen thuis

Het is belangrijk om wat u en uw kind tijdens de behandeling van de therapeut geleerd hebben,
thuis samen te oefenen. Behandeling van de bekkenbodemproblematiek vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen van het kind, maar ook ondersteuning van u als ouder. Hoe lang het traject van de behandeling gaat duren, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht en hoe lang de klacht(en) al bestaat. De therapeut geeft u informatiemateriaal mee naar huis om het op een kindvriendelijke manier te brengen.

Verwijzing en Vergoeding

De kinderfysiotherapeut is sinds enkele jaren direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Na het kinderbekkenfysiotherapeutisch onderzoek is er wel altijd, met toestemming van u, schriftelijk en/of telefonisch contact met de huisarts. Kinder(bekken)fysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Als u wilt weten hoeveel behandeling u daarnaast vergoed krijgt van de verzekering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De ‘andere’ bekkenfysiotherapeut in het Profundum Instituut

In het team van het ProFundum Instituut is een bekkenfysiotherapeut aanwezig die ook gespecialiseerd is om kinderen met bekkenbodemproblemen te behandelen. Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact

Met een kinderbekkenfysiotherapeut kunnen afspraken gemaakt worden op de hoofdlocatie in Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht.

Aanmelden

T 078-6227411
E info@profunduminstituut.nl