Klachtenregeling
U mag ervan uitgaan dat elke zorgverlener z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop één van uw zorgverleners met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen het ProFundum Instituut. Het is belangrijk dat u eerst een gesprek aangaat met uw behandelend therapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer het een fysiotherapeut betreft.

Als we er samen niet uitkomen

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.

Er zijn verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF indien het een klacht betreft t.a.v. een fysiotherapeut
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF indien het een klacht betreft t.a.v. een fysiotherapeut

 

Meer informatie

In de praktijk is een meer uitgebreide folder over de klachtenregeling aanwezig. U kunt hier altijd naar vragen. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

  • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29