Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op het voorkómen, diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug bij mannen en vrouwen.
Vergoeding vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering

Een verwijzing voor bekkenfysiotherapie kan gegeven worden door de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg, de maag-darm-lever-arts en de huisarts.

Het is echter geen noodzaak, omdat voor behandelingen bekkenfysiotherapie (evenals algemene fysiotherapie) geen verwijzing meer nodig is. Fysiotherapie is al enige jaren direct toegankelijk.
Elke verwijzer kan naast doorverwijzen een consult-aanvraag doen, ook voor een second opinion. U kunt dit eventueel bespreken met uw arts of therapeut. In de tijd van twee behandelingen bekkenfysiotherapie wordt een volledige diagnose over de bekkenbodemfunctie, in relatie met de gepresenteerde klachten, teruggekoppeld in een verslag. Indien er een specifieke vraagstelling is, is uiteraard telefonisch overleg met de arts ook mogelijk.

Bekkenfysiotherapie uit de Basisverzekering?
Dat kan, maar let u wel op:

Alléén als er sprake is van urineverlies. De genoemde 9 behandelingen komen ten laste van uw eigen risico!

U heeft wel een verwijsbrief van huisarts of specialist nodig waarop urine incontinentie vermeld staat.

U mag één keer in uw leven gebruik maken van deze voorziening.

 Heeft u nog vragen overleg dan met de bekkenfysiotherapeut.

Bij het aanmelden en maken van een afspraak is het fijn als u de volgende gegevens voor ons bij de hand heeft:

  • naam, geboortedatum en email adres evenals het
  • telefoonnummer waar u het beste bereikbaar bent