Corona protocol en het ProFundum Instituut

Het ProFundum Instituut blijft zorg verlenen maar de “hands-on” behandelingen worden tot een absoluut minimum beperkt.

Op 23 maart 2020 hebben wij met ons team crisis-overleg gehad over de actuele omstandigheden rondom het Corona-virus.
We hebben alle argumenten met elkaar besproken, met de richtlijnen van het RIVM erbij. Er is overleg gevoerd met onze specialisten in het Erasmus MC.
De uitkomst van het overleg was unaniem. Een emotioneel besluit omdat we gewend zijn altijd klaar te staan voor alle patiënten met een hulpvraag op onze expertise. Om u toch van dienst te kunnen zijn blijven wij dagelijks bereikbaar en is er iedere werkdag een bekkenfysiotherapeut tussen 8.00-13.00 telefonisch bereikbaar (mocht de telefoon op de automatische antwoordapparaat gaan spreek dan gerust wat in, de lijn is dan bezet en u wordt zo snel mogelijk weer teruggebeld). Het beleid van Keurmerk, KNGF, NZA, zorgverzekeraars en RIVM is leidend voor ons, maar daarnaast is onze zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patiënten en medewerkers en ook hun omgeving leidend.

Dit is de reden om onze dienstverlening totaal anders in te richten.
Het besluit is daarom om enkel te gaan voor zeer noodzakelijke zorg en in overleg met uw huisarts of medisch specialist.
Om die reden gaan we NIET "hands-on" behandelen, tenzij:

 • Iemand in verzorging en dienstverlening werkt (vitale beroepen) , voor wie onze zorg van essentieel belang is om te kunnen blijven functioneren. De maatschappij heeft hen nodig.
 • Iemand klachten heeft die een bedreiging vormen voor de gezondheid indien deze niet behandeld worden.
 • We moeten meehelpen te voorkomen dat deze patiënten in een ander zorgtraject terecht komen, dat momenteel door het Coronavirus al overbelast is.

Vanaf 24 maart heeft het ProFundum Instituut haar zorgverlening als volgt georganiseerd:

 • Alle buitenlocaties van Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en het Erasmus MC zijn voor ons gesloten tot het weer veilig is.
 • De hoofdlocatie blijft open MAAR we zien zo weinig mogelijk patiënten "hands on" 1 op 1 in de behandelkamer.
 • Waar mogelijk wegen we telefonisch af wat er echt noodzakelijk is of wat via de telefoon kan.
 • Als u als nieuwe patiënt belt worden door de bekkenfysiotherapeut een aantal vragen gesteld over uw gezondheid.
  Als er noodzaak is zal eerst een afspraak gemaakt worden voor een telefonische intake om de mate van urgentie te bepalen.
 • De patiënten die nu al onder behandeling zijn worden allemaal door hun behandelend bekkenfysiotherapeut benaderd.
  Hierbij wordt meegenomen dat de huisarts of specialist samen met de bekkenfysiotherapeut beoordeelt of de patiënt noodzakelijke zorg nodig heeft en hoe deze moet worden geleverd. Eventueel wordt met een masker gewerkt.
 • De video of telefonische behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraar gepromoot en om die reden ook betaald.
  Dit wordt vergoed volgens de voorwaarden van de verzekering.
 • Als iemand noodzakelijke zorg nodig heeft dan neemt de bekkenfysiotherapeut een beslissing of dit mogelijk is met"hands off" begeleiding ( bij voorkeur) of toch "hands on" gewenst is.

  NB.:Dit kan uitsluitend voor patiënten die niet in aanraking zijn geweest met het Coronavirus of patiënten die ermee bekendzijn of de quarantaine periode ziektevrij hebben doorstaan en voor patiënten die geen verschijnselen hebben zoals vermeld op de website van het RIVM én die niet zijn geweest op stranden, parken etc. waar veel mensen bij elkaar komen.

  Hoe gezond u ook lijkt, u kunt nog altijd drager zijn van het virus, hoe moeilijk voor te stellen ook.

We blijven bereikbaar van ma-vr van 8.00-13.00 uur. Mailen kan ook info@profunduminstituut.nl , deze wordt ook continue gelezen en beantwoord. U kunt ook rechtstreeks mailen naar uw eigen therapeut.

Wij hopen op uw begrip voor de ontstane situatie en zullen de volledige praktijkvoering weer oppakken zo gauw dat weer mogelijk en verantwoord is. Uiteraard berichten we u daarover telefonisch (bestaande afspraken) en via de sociaal-media.

Tenslotte willen wij u op het hart drukken om goed de regels van het RIVM te (blijven) volgen, binnen te blijven en de anderhalve meter te respecteren.
Zo helpt u uzelf en de ander. Want wij mensen zijn het die het virus rondbrengen.

 


BEKKEN(BODEM)

De bekkenbodem bestaat uit bindweefsel en spieren die aan de onderzijde van het bekken liggen en die er samen voor zorgen dat de organen in het bekken worden gedragen en aan de onderzijde het bekken afsluiten.

Lees hier meer...

ONDERWIJS

ProFundum Academy leidt bekken(bodem) professionals verder op om ook hun expertise te vergroten. Dit doen we door aanbieden van verschillende (beroepsgroep geaccrediteerde) cursussen.

Lees hier meer...

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Dit is altijd volledig in overleg met u de patiënt. Wij onderzoeken onze patiënten altijd met de meest moderne technieken en kennis die beschikbaar is.

Lees hier meer...


Onze Locaties

ProFundum Bekkencentrum (hoofdlocatie)
van Godewijckstraat 104a
3311 GX DORDRECHT

Buitenpoliklinieken:

 • Huisarts L. Moens
  Dudokerf 4 in DORDRECHT
 • Gezondheidscentrum Dubbelzorg
  Gravensingel 1009 in DORDRECHT (navigatie Gravensingel nr. 8)
 • Gezondheidscentrum de Volgerlanden
  gebouw Sophia State in HENDRIK IDO AMBACHT
 • Fysiotherapie Ambacht
  Avelingen 3 in HENDRIK IDO AMBACHT
 • Gezondheidscentrum De Zeester
  Tromplaan 49 in HENDRIK IDO AMBACHT
 • BekkenbodemCentrum
  poli urologie-gynaecologie van het ErasmusMC in ROTTERDAM