Het ProFundum Instituut beschikt over de modernste echografie die specifiek door de bekkenfysiotherapeut gebruikt kan worden na een adequate opleiding die zij gevolgd hebben bij FYZZIO.
De echo wordt ingezet om snel, efficiënt en effectief de juiste diagnostiek te kunnen uitvoeren. Zo wordt gekeken naar de diepe buikspieren, naar de diepe rugspieren en de bekkenbodem. Ook kan blaasvulling hiermee worden gemeten. Zo kan direct een goed behandelplan voor en met u worden opgesteld. Indien nodig wordt de echo bij de behandeling ingezet of ter controle van de vorderingen.

 

Onderstaande is een deel van het NVFB Standpunt Kwaliteitsstandaard 2018
Echografie binnen de bekkenfysiotherapie

Echografie kan dienen als:

 • ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose
 • bekkenfysiotherapeutische interventie (biofeedback) ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio;
 • een manier voor de bekkenfysiotherapeut om veranderingen/progressie aan de cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

Echografie kan NIET dienen als:

 • Diagnostiek van afwijkende bevindingen buiten het bekkenfysiotherapeutisch diagnostisch domein; de bekkenfysiotherapeut dient dit expliciet te benoemen naar de cliënt. In het geval men tijdens de echografie bepaalde afwijkende bevindingen waarneemt, die het vermoeden van bijzonderheden bij de cliënt oproepen, dient men te handelen analoog aan het protocol rode vlaggen.

 

Daarnaast behoren expliciet niet tot het domein van de bekkenfysiotherapeut:

• Endo-anale echografie en Inwendige vaginale echografie.

 

Gebruik in de praktijk

Technische en veiligheidseisen

De bekkenfysiotherapeut dient te allen tijde de technische kwaliteit en veiligheidseisen te garanderen van de gebruikte apparatuur. Voor deze eisen wordt verwezen naar de

Guideline for Technical Quality Assurance (TQA) of Ultrasound devices van de EFSUMB alsmede de BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov2009 van de British Medical Ultrasound Society (BMUS).

 

Privacy/Databeveiliging

De echografische gegevens van de betreffende cliënt zullen worden opgeslagen met inachtneming van de geldende regelgeving hieromtrent, zoals de:

 • Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Hygiëne en zorgvuldig handelen

Men dient te voldoen aan de laatst geldende norm voor hygiënisch en zorgvuldig handelen, die de NVFB heeft geaccordeerd, zijnde de Richtlijn voor het hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied (KNGF/NVFB) en Hygiënemaatregelen bij echografisch onderzoek en TEE (www.wip.nl).

Informatie voor verwijzers Voor verwijzers heeft de bekkenfysiotherapeut materiaal beschikbaar, waarin het volgende beschreven is:

 1. De mogelijkheden en beperkingen van bekkenfysiotherapeutische diagnostiek en toelichting geven dat de bekkenfysiotherapeut geen medische diagnose zal stellen.
 2. Beschrijving van functionele echografie bekkenregio
 3. Voor welke klachten en welk type cliënten echografie binnen de bekkenfysiotherapie toegepast kan worden
 4. Contra-indicaties voor echografie
 5. Rapportage en overleg
 6. Calamiteitenprotocol: kennis van rode vlaggen
 7. Kwaliteitsbewaking: Hygiëne protocol

 

Informatie voor cliënten Voor de cliënt moet de volgende informatie beschikbaar zijn:

 1. Cliënt informeren over de mogelijkheden en beperkingen van bekkenfysiotherapeutische diagnostiek en toelichting geven dat de bekkenfysiotherapeut geen medische diagnose zal stellen.
 2. Beschrijving van functionele echografie bekkenregio
 3. Voor welke klachten echografie binnen de bekkenfysiotherapie toegepast kan worden en mogelijke consequenties voor de cliënt
 4. Kwaliteitsbewaking: Hygiëne protocol