Team

Merel is sinds maart 2015 in het Profundum Instituut werkzaam en is MSc Bekkenfysiotherapeut. Merel heeft voor zij kwam werken op het ProFundum Instituut elders veel ervaring opgedaan. Merel is deels werkzaam in Hendrik Ido Ambacht bij Fysiotherapie Ambacht.

Merel is in Dordrecht ook echografist en zal vanaf 2019 ook als docent echografie gaan werken bij Fyzzio. Zij is bovendien lid van het regionale diastasenetwerk.

Zij is bereikbaar via merelhilgersom@profunduminstituut.nl

Arianne is naast bekkenfysiotherapeut inmiddels ook kinderbekkenfysiotherapeut en werkzaam sinds april 2017 in het ProFundum Instituut. Zij is werkzaam op de hoofdlocatie aan de van Godewijckstraat.

Zij is te bereiken via: arianneniewenhuis@profunduminstituut.nl

Vanaf 1 april 2016 is Esther werkzaam in het Profundum Instituut. Zij is MSc Bekkenfysiotherapeut en is werkzaam op de Volgerlanden in Hendrik Ido Ambacht en op de hoofdlocatie.

Esther is sinds 2010 fysiotherapeut en heeft 5 jaar gewerkt in Numansdorp waar zij speciale aandachtsgebieden als stabiliteit en training bij lage rugklachten gaf. Daarnaast heeft zij ook ervaring met schouderklachten bij sporters die bovenhandse sporten bedrijven. Esther is daarnaast actief in de volleybalsport als trainer

Afgelopen jaar heeft Esther succesvol de cursus Mindfulness voor fysiotherapeuten afgerond. Esther vervult daarnaast een aantal kwaliteitstaken.

Esther is bereikbaar via esthervanwifferen@profunduminstituut.nl

Anja is in 1988 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht. Sinds die tijd volgde zij nascholing op het gebied van bekken en bekkenbodem. Vanaf 2008 is zij geregistreerd bekkenfysiotherapeut met affiniteit voor zwangeren met klachten.

Sinds april 2014 werkt Anja in het ProFundum Instituut. Een ruime ervaring waarbij ook trainingen met groepen een belangrijk onderdeel vormen. Binnen ons instituut is Anja onze kwaliteitsmanager.

Anja is sinds 2018 0ok echografist.

Anja is rechtstreeks bereikbaar via anjavanwijk@profunduminstituut.nl

Dr. Marijke Slieker-ten Hove is  geregistreerd bekkenfysiotherapeut en actief in de bekkenfysiotherapie sinds 1992. Na het behalen van het diploma fysiotherapie en vele jaren werk in de particuliere praktijk (waaronder in de Stadspolders) heeft zij het vak bekkenfysiotherapie mede ontwikkeld en vorm gegeven. Zij is 18 jaar verantwoordelijk geweest voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie en heeft enige jaren gewerkt in het Albert Schweitzerziekenhuis. Marijke is tevens dry needling therapeut en heeft de cursussen dry needling gevolgd voor de extremiteiten aan de Uplands Physio Clinics.

In 2009 is zij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het vóórkomen van bekkenbodemproblematiek bij vrouwen tussen de 45 en 85 jaar.

Marijke is rechtstreeks bereikbaar via marijkeslieker@profunduminstituut.nl

Dorien is al enige jaren werkzaam bij het ProFundum Instituut. Vanaf jaar 1 van de opleiding bekkenfysiotherapie heeft zij ervoor gekozen om het vak te leren in een gespecialiseerde praktijk. Dorien zit nu in het 2de jaar van de opleiding bekkenfysiotherapie, geen uitdaging gaat Dorien uit de weg en maakt samen met de patiënt een passend behandelplan!
Dorien is bereikbaar via dorienvanmulligen@profunduminstituut.nl
Arija is sinds okt. 2021 werkzaam bij ons als bekkenfysiotherapeut en manueeltherapeut MSc. en kijkt dus altijd van beide kanten naar de hulpvraag van iemand. Arija is secretaris van de bekkenwerkgroep Nederland en ze zit als lid van de commissie richtlijnontwikkeling in het bestuur van het diastasenetwerk. Tevens is ze hoofd van de expertgroep diastase in deze regio.
Haar werk is eigenlijk ook wel een van haar hobbies. Ze heeft dan ook al vele cursussen gevolgd m.b.t. lage rug, het bekken en de bekkenbodem, waaronder ook dry needlen en echografie.
Arija is bereikbaar via arijazeedijk@profunduminstituut.nl

Vanaf 1 januari 2015 is het team uitgebreid met een secretaresse.

Jacklien werkt van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 13.00 uur en houdt zich bezig met de agenda en studentenadministratie. Daarnaast vervult zij vele andere taken in de back-office en is zij een spin in het web voor alle onderwijsactiviteiten.

Tonny Keuken is onze ICT-er en verantwoordelijk voor alle websites die ProFundum in de lucht heeft.

Tonny heeft een lange ervaring op dit gebied en in deze tijd van ontwikkelingen in de social media is het een verademing om op Tonny terug te kunnen vallen.