Team

Merel Hilgersom

Merel is sinds maart 2015 in het Profundum Instituut werkzaam en is MSc Bekkenfysiotherapeut. Merel heeft voor zij kwam werken op het ProFundum Instituut elders veel ervaring opgedaan, ook in het begeleiden van groepen. Zij is verantwoordelijk geweest tot december 2018 voor ZwangerFit en MamaFit in Hendrik Ido Ambacht. Merel is deels werkzaam in Hendrik Ido Ambacht bij Fysiotherapie Ambacht en in Gezondheidscentrum De Zeester.
Merel is in Dordrecht ook echografist en zal vanaf 2019 ook als docent echografie gaan werken bij Fyzzio. Zij is bovendien lid van het regionale diastasenetwerk.

Merel is een fervent tennisspeelster.

Zij is bereikbaar via merelhilgersom@profunduminstituut.nl

Arianne Nieuwenhuis

Arianne is naast bekkenfysiotherapeut inmiddels ook kinderbekkenfysiotherapeut en werkzaam sinds april 2017 in het ProFundum Instituut. Zij is werkzaam op de  Zeester in Hendrik Ido Ambacht en op de hoofdlocatie aan de van Godewijckstraat.

Zij is te bereiken via: arianneniewenhuis@profunduminstituut.nl

Esther van Wifferen

Vanaf 1 april 2016 is Esther werkzaam in het Profundum Instituut. Zij is MSc Bekkenfysiotherapeut en is werkzaam op de Volgerlanden in Hendrik Ido Ambacht en op de hoofdlocatie.

Esther is sinds 2010 fysiotherapeut en heeft 5 jaar gewerkt in Numansdorp waar zij speciale aandachtsgebieden als stabiliteit en training bij lage rugklachten gaf. Daarnaast heeft zij ook ervaring met schouderklachten bij sporters die bovenhandse sporten bedrijven. Esther is daarnaast actief in de volleybalsport als trainer

Afgelopen jaar heeft Esther succesvol de cursus Mindfulness voor fysiotherapeuten afgerond. Esther vervult daarnaast een aantal kwaliteitstaken.

Esther is bereikbaar via esthervanwifferen@profunduminstituut.nl

Anja van Wijk

Anja is in 1988 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht. Sinds die tijd volgde zij nascholing op het gebied van bekken en bekkenbodem. Vanaf 2008 is zij geregistreerd bekkenfysiotherapeut met affiniteit voor zwangeren met klachten.

Sinds april 2014 werkt Anja in het ProFundum Instituut. Een ruime ervaring waarbij ook trainingen met groepen een belangrijk onderdeel vormen. Binnen ons instituut is Anja onze kwaliteitsmanager.

Anja is sinds 2018 0ok echografist.

Anja is rechtstreeks bereikbaar via anjavanwijk@profunduminstituut.nl

Marijke Slieker

Dr. Marijke Slieker-ten Hove is directeur van het ProFundum Instituut en geregistreerd bekkenfysiotherapeut en actief in de bekkenfysiotherapie sinds 1992. Na het behalen van het diploma fysiotherapie en vele jaren werk in de particuliere praktijk (waaronder in de Stadspolders) heeft zij het vak bekkenfysiotherapie mede ontwikkeld en vorm gegeven. Zij is 18 jaar verantwoordelijk geweest voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie en heeft enige jaren gewerkt in het Albert Schweitzerziekenhuis. Marijke is tevens dry needling therapeut en heeft de cursussen dry needling gevolgd voor de extremiteiten aan de Uplands Physio Clinics.

Marijke is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC en heeft jarenlang gewerkt met dr. Schouten, de colorectaal chirurg, met name bij het onderzoeken en begeleiden van de patiënten die ernstig incontinent zijn voor ontlasting en behandeld werden met neuromodulatie. Op dit moment is zij als bekkenfysiotherapeut betrokken bij de diagnostiek van complexe bekkenbodempatiënten die zijn doorverwezen naar het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC.

In 2009 is zij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het vóórkomen van bekkenbodemproblematiek bij vrouwen tussen de 45 en 85 jaar. Hierbij is ook gekeken is naar de onderlinge relatie tussen de verschillende bekkenbodemklachten. Ook bepaalde risicofactoren op het krijgen van bekkenbodemproblemen zijn aangetoond. Van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ontving zij in april 2010 de proefschriftprijs. Vanuit de resultaten van dit onderzoek werkt Marijke aan zo groot mogelijke preventie van bekkenbodemklachten. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de site www.bekkenbodemonline.nl en de App BekkenBodem. Hier staat veel informatie over de bekkenbodem en vooral ook wat iemand zelf kan doen om deze klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
Eind 2014 verscheen haar boek Verborgen Vrouwenleed, het zelfhulp bekkenbodemboek voor vrouwen.

Omdat veel klachten zijn ontstaan in of na de zwangerschap, soms al erg lang geleden, is haar team actief in de begeleiding van zwangeren en postpartumvrouwen.

Behalve actief in bovenstaande activiteiten werkt zij als consultant voor huisartsen in Nederland. Dit doet zij in samenwerking met Medical Care Connect.

In het buitenland is zij actief in het ontwikkelen en geven van onderwijs aan fysiotherapeuten en artsen die zich willen bekwamen in het behandelen van patiënten met bekken en/of bekkenbodemproblemen.

Dr. Marijke Slieker- ten Hove is erelid van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg en is lid van de commissie wetenschap en ontwikkeling beroepsprofiel), lid van het KNGF en bijzonder lid van de Bekkenbodemwerkgroep van de NVOG.
Internationaal is Marijke lid van het ICS en lid van de ICS Education Committee en lid en ambassadeur voor de bekkenfysiotherapie Nederland van de IUGA en lid van de IUGA Physiotherapy Committee. Bovendien is zij lid van de IUGA ExChange committee die verantwoordelijk is voor het onderwijs wereldwijd. Op 13 februari 2015 is zij winnaar geworden van de Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden.

Binnen het ProFundum Instituut is er een apart cluster Academy waar Marijke verantwoordelijk is voor ontwikkeling van bekkenbodemgerelateerde cursussen en geeft zij daarnaast les op de Hogeschool Utrecht en Rotterdam en bij het Paramedisch Instituut.

Marijke is rechtstreeks bereikbaar via marijkeslieker@profunduminstituut.nl

 

Jacklien Muilwijk

Vanaf 1 januari 2015 is het team uitgebreid met een secretaresse.

Jacklien werkt van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 13.00 uur en houdt zich bezig met de agenda en studentenadministratie. Daarnaast vervult zij vele andere taken in de back-office en is zij een spin in het web voor alle onderwijsactiviteiten.

Tonny Keuken

Tonny Keuken is onze ICT-er en verantwoordelijk voor alle websites die ProFundum in de lucht heeft.

Tonny heeft een lange ervaring op dit gebied en in deze tijd van ontwikkelingen in de social media is het een verademing om op Tonny terug te kunnen vallen.