voor de huisarts

Voor u als huisarts kan het ProFundum Instituut op uw verzoek ook een bekken(bodem)onderzoek uitvoeren eventueel met echo en/of flowmeting ter ondersteuning van uw eigen diagnostiek en beleid. U ontvangt dan uitgebreid verslag van de bevindingen.

 

 

 

 

U kunt een verwijzing bij voorkeur via Zorgdomein of anders via Zorgmail verzenden.

Via Zorgdomein kunt u ons vinden onder ProFundum Instituut, locatie Bekkencentrum

Bekkenbodemproblemen komen veel voor in de huisartsenpraktijk, maar weinig patiënten met deze klachten melden zich voor hulp.
Dat is jammer, omdat men vaak te lang wacht om dit met u te bespreken en omdat men het idee heeft dat iedereen het overkomt en dus hoort bij het ouder worden.

Enkele cijfers uit de grote epidemiologische studie in de huisartsenpraktijken van Brielle, gepubliceerd in 2009. Indien u geïnteresseerd bent in het proefschrift kun u het onder deze link digitaal vinden.

stress urine incontinentie 25.9% urge urine incontinentie 6.1 %
gemengde urine incontinentie 23.3% fecale incontinentie 3.5%
dubbele incontinentie 10.2%
verzakkingsklachten (het zien of voelen van een balletje in de vagina) 10.2%
klinisch relevante prolaps bij inwendig onderzoek geconstateerd 21%
(Slieker et al., 2009)

Voor de meeste van deze klachten is inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek voldoende gebleken dat bekkenfysiotherapie de eerste optie van behandelen is, waar bij de overactieve blaas uiteraard ook de medicinale begeleiding van belang kan zijn.

 

voor de verloskundige

In ons team zitten zeven bekkenfysiotherapeuten, die werkzaam zijn in Dordecht en Hendrik Ido Ambacht. Dr. Marijke Slieker werkt bovendien op het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC.

Merel Hilgersom is lid van het regionale diastaseteam en bovendien echografist.

Specifiek voor de verloskundige zijn wij altijd bereikbaar voor overleg en advies.
Eveneens voor snelle hulp als deze geïndiceerd is. Wij gaan er vanuit dat als een zwangere zich met klachten meldt zij in dezelfde week nog gezien kan worden.
Ook voor vrouwen die net bevallen zijn en (nog) niet bij ons onder behandeling zijn geldt dat wij proberen deze vrouwen dezelfde of uiterlijk de volgende dag nog te zien.
In ieder geval zal er zo snel mogelijk telefonische contact zijn.
Voor een echt spoedgeval willen wij graag bericht via telefoon of siilo.

Overleg is altijd mogelijk, ook als er twijfels zijn over eventueel in te zetten beleid.
Probeer hiervoor vooral de overleglijn te gebruiken (0653815748).

Binnen het ProFundum Instituut is er inmiddels ook een optie van bij- en nascholing op het gebied van bekken en bekkenbodemproblemen, rol bekkenbodem bij recediverende lage rugklachten.
Ook voor verloskundigen kunnen we zo geaccrediteerde scholing aanreiken die afgestemd is op de behoefte.

Tot slot is er een informatiesite in patiëntentaal (www.bekkenbodemonline.nl) en een App Bekkenbodem die de vrouw ondersteunt bij het oefenen van de bekkenbodemspieren.
Voor sportadviezen kan met de site www.bekkenbodem-eerst.nl raadplegen.

voor de medisch specialist

In ons team zitten zeven bekkenfysiotherapeuten, die zowel intern als extern regelmatig scholen en trainen.
Dr. Marijke Slieker en Esther van Wifferen werken daarnaast op het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC.

  • onderzoek en behandelen van patiënten met bekken en/of bekkenbodem gerelateerde klachten
  • analyse en begeleiding van patiënten met onbegrepen pijnklachten waarbij verder pathologie is uitgesloten
  • eenmalig consult of second opinion met rapportage over de bevindingen en advies
  • bij- en nascholing op het gebied van bekken en bekkenbodemproblemen
  • handige formulieren ter ondersteuning van uw diagnostiek: plasdagboek, ontlastingsdagboek, vezellijst en toiletadviezen.
  • informatiesite in patiëntentaal (www.bekkenbodemonline.nl) en een App Bekkenbodem die de patiënt ondersteunt bij het oefenen van de bekkenbodemspieren.

voor de sportinstructeur

Voor iedereen die actief met sport bezig is zoals in sportscholen en fitness centra moet er een nieuwe tijd aanbreken.

Inmiddels is uit wetenschappelijk duidelijk hoe groot de rol van de bekkenbodem is en wat er ook preventief gedaan kan worden om de bekkenbodem actiever bij de sportprogramma's te betrekken.

Sinds 23 augustus 2013 is de site voor de sportinstructeur in de lucht!

www.bekkenbodem-eerst.nl.

Op deze site vind je informatie hoe je je sportcentrum 'bekkenbodemproof' kunt maken.

voor de voor fysiotherapeut

Checklist bb disfuncties voor ft

Gebruik deze lijst als je twijfelt over een onderliggende belemmerende factor bij aspecifieke lage rugklachten, bekken- of heupklachten.
Laat de invulde lijst eventueel zien aan een collega bekkenfysiotherapeut. Zij kan je adviseren of een consult bij de bekkenfysiotherapeut verstandig is.