Dit reglement wordt aan iedere patiënt/cliënt overhandigd bij aanvang van de behandeling en is te vinden in de portal van het elektronisch patiëntendossier. Als u onder behandeling komt, confirmeert u zich aan dit reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder (bekken)fysiotherapeutische behandeling bent.

Gedurende de looptijd van uw behandeltraject wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Deze zijn van belang voor adequaat onderzoek en behandeling door uw bekkenfysiotherapeut.

* De vragenlijsten volgen ook als de behandeling is afgesloten. U ontvangt deze via de mail van de organisatie Qualiview. Dit is een eis van uw zorgverzekeraar. Het niet invullen van deze aan u gezonden vragenlijst heeft consequenties voor uw therapeut. De verzekeraar kan de praktijk dan boetes uitdelen.

* Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat u zelf actief meewerkt aan het behandelplan dat besproken is met u na het onderzoek.

* Gedurende de looptijd van het traject kan het zijn dat relevante medische gegevens opgevraagd moeten worden bij uw behandelend artsen. Dit wordt altijd eerst met u overlegd.

* Aan het einde van de behandeling zal een verslag naar uw behandelend arts worden gestuurd. Ook dit wordt met u overlegd.

* U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw bekkenfysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor (bekken)fysiotherapie.

* Het Instituut heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Voor niet verzekerde zorg vindt u onze tarievenlijst en betalingsvoorwaarden in de wachtkamer en op de website.

* De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:

– Kwaliteit dienstverlening: Iedere (bekken)fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie (CKR). We werken volgens de modelregeling fysiotherapeut-patiënt. Deze kunt u op de website vinden.

– Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; informatie hierover kunt u op de website vinden;
– U kunt uw klacht melden bij één van de medewerkers;
– Privacy. Het ProFundum Instituut heeft een privacy reglement dat u op de website kunt vinden. Als patiënt/cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Van elke patiënt/cliënt houden wij een dossier bij. U heeft het recht uw dossier in te zien. Het dossier blijft altijd in het bezit van de bekkenfysiotherapeut, maar desgewenst kunt u tegen een vergoeding een kopie krijgen van uw dossier of van een gedeelte daarvan. Alle gestelde regels van het Algemene Verordening Persoonsgegevens worden gerespecteerd.

* U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht 2 handdoeken mee te nemen.
* Minimaal 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Bij het niet verschijnen op een afspraak of het niet tijdig afzeggen van de afspraak ontvangt u een rekening. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

* De officemanager is bereikbaar van 8.00 – 13.00 uur. Indien de officemanager de telefoon niet direct kan beantwoorden en buiten deze tijden kunt u gebruik maken van ons emailadres info@profunduminstituut.nl. In de middagen maken wij gebruik van een telefoondienst die ons direct mailt. Wij proberen u zo spoedig mogelijk terug te bellen.

* U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@profunduminstituut.nl.

* De praktijk heeft als richtlijn dat binnen 5 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden maar hanteert zo nodig een wachtlijst. U wordt daarvan direct op de hoogte gesteld en er wordt u een alternatief adres aangeboden voor een afspraak.

* Het Instituut is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.

* Het Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, een ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
mei 2018