Dit reglement wordt aan iedere patiënt/cliënt overhandigd bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder (bekken)fysiotherapeutische behandeling bent.

 • Bij het aangaan van een behandelovereenkomst gaan wij ervan uit dat de patiënt/cliënt verklaart toestemming te hebben gegeven aan de praktijk om:
  –          Gedurende de looptijd van het traject vrijwillig (digitale) vragenlijsten door te nemen en onderzoek uit te laten voeren door de therapeuten van de praktijk.
  –          Zelf actief meewerkt aan het welslagen van het behandelplan zoals besproken met de therapeut.
  –          Gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, arbo-arts, en/of specialist.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de (bekken)fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. Het Instituut heeft afspraken met de meeste zorgverzekeraars of kan indien nodig daar nog afspraken mee maken. Voor niet verzekerde zorg vindt u onze tarievenlijst en betalingsvoorwaarden in de wachtkamer en op de website.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
  –          Kwaliteit dienstverlening: Iedere fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie. We werken volgens de modelregeling fysiotherapeut-patiënt.
  Deze kunt u op de website vinden.
  –          Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; informatie hierover kunt u op de website en in de wachtkamer vinden.
  –          U kunt uw klacht melden bij één van de medewerkers
  –          Privacy. Het ProFundum Instituut heeft een privacy reglement dat u op de website kunt vinden. Als patiënt/cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Van elke patiënt/cliënt houden wij een dossier bij. U heeft het recht uw dossier in te zien. Het dossier blijft altijd in het bezit van de fysiotherapeut, maar desgewenst kunt u tegen een vergoeding een kopie krijgen van uw dossier of van een gedeelte daarvan.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht een handdoek mee te nemen.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur of eerder voor de behandeltijd af te zeggen. Bij het niet afzeggen van de afspraak of bij het afzeggen binnen 24 uur, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
 • Het Instituut is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • Het Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, een ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De openingstijden van de praktijk zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Er is geen avond- of weekendopening
 • De officemanager is bereikbaar van 8.00 – 13.00 uur.
 • U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@profunduminstituut.nl. Wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren op uw bericht.
 • De praktijk heeft als richtlijn dat binnen 5 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden maar hanteert zo nodig een wachtlijst. U wordt daarvan direct op de hoogte gesteld.