Ontstaan van het ProFundum bekkencentrum

Het ProFundum Instituut is in janauri 2011 opgericht door dr. Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut en is gestart aan het Dudok erf 4 in Dordrecht.

De behoefte om na vele jaren opnieuw een centrum voor patiënten met bekken- en bekkenbodemproblemen te starten is gegroeid na haar promotiestudie die zij in 2009 afrondde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In deze studie heeft zij onderzoek gedaan naar hoe vaak bekkenbodemproblemen voorkomen in de Nederlandse huisartsenpraktijk. In deze studie werden ook risicofactoren aangetoond op het krijgen van bekkenbodemproblemen bij het ouder worden. Hiermee is de kans op preventie vele malen groter geworden.

Bekkenfysiotherapeuten zijn niet de enige zorgverleners die zich met de bekkenbodem bezighouden: huisartsen, osteopaten, psychologen, seksuologen, psychotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten `zijn allemaal zorgverleners die met patiënten met deze problematiek te maken krijgen. Maar niet vaak zitten deze mensen bij elkaar. En dat was de reden waarom er nauwgezet is toegewerkt naar het Profundum bekkencentrum dat 22 juni 2018 officieel is geopend door wethouder Heijkoop van de gemeente Dordrecht. Naast deze zorg organiseert het ProFundum Instituut ook onderwijs via ProFundum Educatie en is het centrum de basis van de tweede opleiding bekkenfysiotherapie die vanuit de Hogeschool AvansPlus wordt georganiseerd. Alles werd mede mogelijk gemaakt door de woningbouwvereniging Trivire en de gemeente Dordrecht.

De naam ProFundum

ProFundum komt uit het latijn en betekent diepte of diepgang. De naam is eerder gebruikt geweest in de negentiger jaren toen Marijke Slieker en uroloog Bert Messelink de stichting Pelvic Floor Netherlands hebben opgericht. Daarnaast hadden Cees Hogewoning, gynaecoloog in Dordrecht,  Fetske Hogen Esch (bekkenfysiotherapeut/pijnspecialist in Enkhuizen) en Janneke van der Velde (psycholoog-seksuoloog) uit Groningen zitting in het eerste bestuur. In deze stichting was de belangrijkste missie om de bekkenbodempatiënt vooral multidisciplinair te onderzoeken en behandelen. Veel energie is toen gericht op de medisch specialisten (een bittere noodzaak omdat in die tijd de uroloog, gynaecoloog en chirurg niet of nauwelijks met elkaar samenwerkten). Deze stichting had bovendien een tijdschrift: Profundum.

Inmiddels bestaat de stichting niet meer in deze hoedanigheid omdat de belangrijkste doelen waren bereikt. Een voortvloeisel uit Pelvic Floor Netherlands is de patiëntenvereniging voor bekkenbodem patiënten: Stichting BB4all. Een uniek concept omdat wereldwijd geen enkel land een bekkenbodemstichting heeft voor patiënten maar alleen een ‘continence foundation’.
en recent is vanuit PFN initiatief genomen om PFN-Pijn zich te laten focussen op de patiënt met chronische pijn in het bekkengebied. Ook in deze nieuwe PFN-Pijn participeren een aantal medewerkers van het ProFundum Instituut.